اجزاء فرآورده:    Pimpinella anisum (میوه انیسون)

مواد مؤثره: استرول ها ، استراگول ، پارا آنیزالدئید و متیل کاویکول ، آنیزالدئید ، کومارین ها ، اسکوپو لتین ، چربی های هیدروکربنهای سنگی ، آنتولول ، پلی لن ها ، پلی اتیلن ها ،  α-cuparene ، α-himachalene ،فلاونوئید (آپیژنین) ، لیمونن ،p-anisaldehyde

موارد مصرف: دود دادن آن جهت تسکین صداع بارد (سردرد ناشی از غلبه سردی ، ضد سینوزیت ، گرفتگی بینی و سینوسهای ناشی از زکام و سرما خوردگی) و نزولات

بارده (ریختن فضولات سرد و مرطوب از مغز به حلق و ریه) مفید است

مقدار و طریقۀ مصرف: شبی یک بار نصف ساشه دود داده شود.

(در صورت عدم امکان استفاده از روش دود دادن می توان  هر 8 ساعت 1 ساشه را در 2 لیوان آب جوشانده، سپس 5 تا 10 دقیقه بخور دهید.).

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است..

نکات قابل توصیه: ندارد

موارد منع مصرف: ندارد

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: انیسون به عنوان مسکن در میگرن استفاده می شود ، فعال شدن فیبروبلاست های بینی  باعث رسوب و بازسازی ECM می شوند. این می تواند یک دلیل مهم CRSsNP باشد. انتقال اپیتلیال به مزانشیمی در قسمت ساقه یا مرحله اولیه پولیپ بینی در CRSwNP در بیان بیش از حد a-SMA ، فیبرونکتین و کلاژن نوع I و همچنین تشکیل پولیپ های بینی و علت CRSwNP دخیل است. TGF-β1 ، یک سایتوکاین پیشرو ، گزارش شده است که یک محرک اصلی فعال سازی فیبروبلاست و القاء فعال سازی و تمایز فیبروبلاستها به میوفیبروبلاستهای بیان α-SMA است. TGF-β1 مقادیر زیادی از رسوب ECM را ترویج می کند ، که منجر به ترمیم بافت هوایی راه هوایی می شود Apigenin یک ترکیب بیوفلاونوئید است و بر فرآیندهای سلولی مانند تکثیر سلولی ، مهاجرت ، رشد تومور و فیبروز تأثیر می گذارد. آپیژنین باعث مهار تکثیر میوفیبروبلاستها و بیان کلاژن نوع I و α-SMA می شود و بیان α-SMA ناشی از TGF-β را با مهار مسیر Akt در فیبروبلاست های ریه کاهش می دهد. غلظت فیزیولوژیکی آپیژنین انقباض ژل کلاژن ناشی از اندوتلین-1 را در یک مدل آزمایشگاهی بازسازی ECM مهار کرد. در یک مدل موش اسکلروز سیستمیک ناشی از بلئومایسین ، آپیژنین، فیبروز ریه ناشی از بلئومایسین را سرکوب کرد. اپیژنین دارای اثرات بازسازی ضد بافت بر فیبروبلاست بینی تحریک شده TGF-β1 و بافت توربینات تحتانی است. TGF-β1 فیبروبلاست های بینی تحریک شده باعث تمایز به میوفیبروبلاست ها می شود. میوفیبروبلاستهای متمایز شده بیان اجزای ECM مانند فیبرونکتین و کلاژن نوع I را افزایش داده و منجر به ترمیم بافت می شود. اپیژنین تا حدی بیان کلاژن کل TGF-β1 ناشی از غلظت های زیر 5 میکرومولار را کاهش داد ، اما تمایز میوفیبروبلاست و مهار اجزای ECM را به طور قابل توجهی کاهش نمی دهد. با این حال ، apigenin در غلظت 5 میکرومولار اثرات بازسازی آنتی بادی را با کاهش معنی دار A-SMA ، فیبرونکتین و کلاژن نوع I. پیدا کرد. تولید ECM با مسدود کردن مسیر رونویسی NF-κB – که مسیر MAPK با عملکرد بالادستی NF-κB از طریق آنتی بادی های اختصاصی MAPK (SB203580 ، SP600125) NF-κB را تنظیم می کند و تأیید می کند که تمایز میوفیبروبلاست و سنتز ECM از طریق این سری فرآیندها فعال می شود که دارای فعالیتهای انقباضی کلاژن است. این نقش عملکردی میوفیبروبلاست باعث بازسازی بافت می شود. در نتیجه ، با پاتوژنز CRS همراه است. در نتیجه درمان با اپیژنین تقویت کننده عملکردهای سلولی مانند انقباض ژل و مهاجرت فیبروبلاست بینی توسط TGF-β1 ، سرکوب می کند و نشان می دهد که اپیژنین پتانسیل درمانی برای درمان CRS دارد.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: صداع بارد، منشاء سردي دارد و از خوردن نوشيدني‌ها يا خوراك‌ها و غذاهاي سرد مزاج پديد مي‌آيد. زيرا سر دسته  بسيار بزرگي ازعلل بيماريها، خوردن و نوشيدن سردي‌ها است كه موجب مي‌شود بلغم فراگير گردد. باخوردن غذاها و نوشيدني هاي سرد، سردرد ايجاد مي‌شود و اگر همين‌طور سردي در سر باقي بماند و خارج نشود، موجب اجتماع بلغم در سر مي‌شود. در نتيجه سردرد، از پشت سر مي‌آيد و همين‌طور سردي و بلغم اوج مي گيرد و در تمام سر حالت سنگيني و درد احساس مي‌شود. و اگر راه خروج مناسب نیابد به صورت سردرد شقیقه ای نمود می یابد. در این نوع، حتي اگر انسان خواب بيشتري كرد، سردرد بيشتري مي گيرد. چون «خواب» سرد است و با ادامه خواب، سردي و بلغم سر بيشترمي شود و وقتي بيدار شد سردرد شدیدتری دارد. بوهاي «سرد» مثل بوي سركه سردرد او را شدت مي‌بخشد و كم كم سردرد با حالت «تهوع» همراه مي‌شود. در صداع بارد یا سردرد بلغمي میتوان به عنوان کمک درمان، از خوردن « عسل » در حالت ناشتا، خوردن شبانگاهي نصف قاشق چایخوري « اسپند » يا خوردن شبانگاهي يك قاشق چايخوري «زيره» استفاده کرد. همچنين شب‌ها هنگام خواب، بوي گل محمدي و عطر گل محمدي را از 40 تا 120 روز استنشاق كنند.

برخی از مهمترین منابع:

1-PubMed/Potential Effect and Mechanism of Action of Topical Chamomile (Matricaria Chammomila L.) Oil on Migraine Headache: A Medical Hypothesis /2014

2-Pmc/Review of Pharmacological Properties and Chemical Constituents of Pimpinella anisum/2012

3-Pmc/Apigenin alleviates TGF-β1-induced nasal mucosa remodeling by inhibiting MAPK / NF- kB signaling pathways in chronic rhinosinusitis/2018

 

 

ANISE  SACHET

Ingredients: Pimpinella anisum

Active Ingredients: estrols, estragole,γ-hymachalen, para-anisaldehyde and methyl cavicol, anisaldehyde,coumarins,scopo-letin,umbelliferone,ter hydrocarbons, anethole, Polyenes, polyacetylenes,، α-cuparene ,α-himachalene,flavonoid(apigenin), limonene,p-anisaldehyde

Indications: Smoking it to relieve the headache caused by the cold and to pour cold and wet waste from the brain to the throat and lungs

Dosage and administration: Smoke and inhale half a sachet once a night.(If it is not possible to use the smoking method, you can boil 1 sachet in 2 glasses of water every 8 hours, then steam for 5 to 10 minutes.

Side effects: No specific side effects have been reported.

Recommended tips: It is best to massage the desired limb twice a day for 20 minutes each time using a hair dryer and oil, then keep the position completely warm with a cloth. The duration of the treatment until the desired result is obtained.

Contraindications and precautions: does not have

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: aniseed are used as analgesic in migraine.in  the nose, activation of nasal fibroblasts induces ECM deposition and remodeling. It can be an important cause of CRSsNP . The epithelial-to-mesenchymal transition in the stalk part or early stage of a nasal polyp in CRSwNP is involved in the overexpression of a-SMA, fibronectin, and collagen type I as well as the formation of nasal polyps and the cause of CRSwNP . TGF-β1, a representative profibrotic cytokine, has been reported to be a prime stimulator of fibroblast activation and to induce activation and differentiation of fibroblasts into myofibroblasts expressing α-SMA. TGF-β1 promotes massive amounts of ECM deposition, which leads to airway tissue remodeling    Apigenin is a bioflavonoid compound, and it affects cellular processes such as cell proliferation, migration, tumor growth, and fibrosis . Ricupero et al. reported that apigenin inhibited the proliferation of myofibroblasts and expression of collagen type I and α-SMA and decreased TGF-β-induced α-SMA expression by inhibiting the Akt pathway in lung fibroblasts . Jun et al. demonstrated that physiological concentrations of apigenin inhibited endothelin-1-induced contraction of collagen gels in an in vitro model of ECM remodeling . In a bleomycin-induced systemic sclerosis mouse model, apigenin suppressed bleomycin-induced lung fibrosis  We showed that apigenin has anti-tissue remodeling effects on TGF-β1 stimulated nasal fibroblast and inferior turbinate tissue. TGF-β1 stimulated nasal fibroblasts induced differentiation into myofibroblasts. Differentiated myofibroblasts increased the expression of ECM components such as fibronectin and collagen type I, leading to tissue remodeling. Apigenin partially reduced TGF-β1-induced total collagen expression at concentrations below 5 μM, but did not significantly decrease myofibroblast differentiation and inhibition of ECM components. However, apigenin at a concentration of 5 μM was found to have anti-tissue remodeling effects by significantly reducing a-SMA, fibronectin, and collagen type I. Apigenin inhibited the phosphorylation of MAPK (p38, JNK) induced by TGF-β1 and inhibited the production of ECM by blocking the transcription factor NF-κB pathway. We confirmed that the MAPK pathway regulates NF-κB by acting upstream of NF-κB through the specific antibodies of MAPK (SB203580, SP600125) and confirmed that myofibroblast differentiation and ECM synthesis are activated through this series of processes.Activated fibroblast, or a myofibroblast, has mobility and collagen contractile activitiesThis functional role of the myofibroblast induces tissue remodeling . Consequently, it is associated with pathogenesis of CRS. In the present study, we showed that treatment with apigenin suppressed enhancing cellular functions such as gel contraction and migration of nasal fibroblasts by TGF-β1, suggesting that apigenin has therapeutic potential for treatment of CRS.aniseeds. aniseed can  reduce morphine dependence. This functional role of the myofibroblast induces tissue remodeling . Consequently, it is associated with pathogenesis of CRS. thereupon treatment with apigenin suppressed enhancing cellular functions such as gel contraction and migration of nasal fibroblasts by TGF-β1, suggesting that apigenin has therapeutic potential for treatment of CRS.

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: Headaches and sinusitis have a cold origin and come from drinking cold drinks or foods. This is because a very large group of diseases is caused by eating and drinking Cold foods, which causes phlegm to spread. . Eating cold foods and drinks can cause headaches, and if the cold stays in the head and does not come out, it can cause phlegm to accumulate in the head. As a result of the headache, it comes from the back of the head, and the cold and phlegm peak, and the whole head feels heavy and painful. And if and dont give treatment, it will look like a migraine headache. In this type, even if a person sleeps more, he gets more headaches. Because “sleep” is cold and with the continuation of sleep, the cold and phlegm of the head increases and when he wakes up, he has a more severe cold. The “cold” smells, like the smell of vinegar, aggravate his headache, and with headache gradually becomes “nauseous.” In this type of headache, you can use “honey” in the fasting state, eating half a teaspoon of “Espand” in the evening, or eating a teaspoon of “cumin” in the evening. Also, at night, when you sleep, inhale the scent of roses from 40 to 120 days, which is one of the best treatments

Pharmacological:

1-PubMed/Potential Effect and Mechanism of Action of Topical Chamomile (Matricaria Chammomila L.) Oil on Migraine Headache: A Medical Hypothesis /2014

2-Pmc/Review of Pharmacological Properties and Chemical Constituents of Pimpinella anisum/2012

3-Pmc/Apigenin alleviates TGF-β1-induced nasal mucosa remodeling by inhibiting MAPK / NF- kB signaling pathways in chronic rhinosinusitis/2018

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *