اجزاء فرآورده:   Matricaria chamomilla(سرشاخه بابونه)   Melilotus officinalis (سرشاخه گلدار ناخونک)

مواد مؤثره: حاوی کومارین ، فلاونوئیدها (از جمله آپیژنین ، کوئرستین ، پاتولتین و لوتولین) ، استروئیدها و ساپونین ها ، اسیدهای فنولیک ، چربی ها، اسید اوریک و بنزوئیک اسید ، کافئینک اسید ، 7-گلوکورونیک اسید-لوتئین ، لوتولین ، تارپن بیسبولول فورنسن ، کامازولین.

موارد مصرف: خارش و بثورات به عنوان مثال دانه های قرمز ناشی ازحمی یوم (تب یک روزه ) که سبب آن حرارت گرمابه یا حرارت آفتاب باشد گاها کهیر و اگزمای جلدی  و بهبود علائم خارش بیماری های پوستی

مقدار و طریقۀ مصرف: سه ساشه را در دو لیوان آب به مدت 4 دقیقه بجوشانید و در موضع استعمال نمایید.

عوارض جانبی: در کلیه رفرانس های طب سنتی هیچ گونه عارضه ای ندارد

نکات قابل توصیه: ابتدا موضع را از هر نوع پماد یا داروی دیگر پاکسازی نموده سپس از این فرآورده استفاده نمایید.

موارد منع مصرف: بارداری

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: گیاه اکلیل الملک Astragalus hamosus حاوی کومارین ، فلاونوئیدها ، استروئیدها و ساپونین ها ، اسیدهای فنولیک ، اجزای فرار ، چربی ها ، الکل ، اسید اوریک و سایر ترکیبات شیمیایی است که کومارین و اسیدفنولیک، فلاونوئیدها و ساپونین های Astragalus hamosus خاصیت ضد التهابی دارند.مشتقات اسید بنزوئیک نیز  فعالیت آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی را نشان می دهند. این گیاه دارای  خواص ضد التهاب  ، تورم  و ضد تومور  و سایر اثرات دارویی است. مطالعات نشان داده است که فلاونوئیدها و اسیدهای فنولیک آن از ظرفیت آنتی اکسیدانی خوبی برخوردار هستند ، که نشان می دهد ترکیبات فلاونوئیدها و فنلها اساس ماده آنتی اکسیدانAstragalus hamosus هستند. اسیدهای فنولیک با مهار فعالیت NO ، TNF-α و IL-6 در سلول های RAW264.7 ناشی از LPS اثرات ضد التهابی به دست می آورد ، که نشان می دهد که درمان ادم با Astragalus hamosus ارتباطی با خاصیت آنتی اکسیدانی آن دارد. استفاده از عصاره آستراگالوس  بر روی پوست و تجویز خوراكی یا داخل عروقی اثرات مفیدی در بهبود پیری پوست و درمان جوش ها دارد. علاوه بر این ، میکروسیرکولاسیون را بهبود می بخشد و اثرات ضد التهابی دارد. کمیسیون آلمانی برای تسکین علائمی مانند درد ، سنگینی ، خارش و تورم همراه با نارسایی وریدی ، تجویزAstragalus hamosus را تأیید می کند. ترکیبات شیمیایی بابونه apigenin ، apigenin-7-O- گلوکزید ، اسید کافئین ، اسید کلروژنیک ، لوتولین ، و لوتئولین-7-O- گلوکوزید ، کامازولن ، فلاونوئیدها (از جمله آپیژنین ، کوئرستین ، پاتولتین ، و لوتولین). کومارینها فعالیت ضد التهابی خود را با کاهش تولید TNF-αانجام می دهند. هم چنین اثر عصاره بابونه به عنوان شستشو دهنده ی  دهان مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که از شستشودهنده های گیاهی  مفید محسوب می شود ، زیرا این مواد  خاصیت ضد میکروبی و ضد التهابی دارند. ترکیب مربوط به اثرات ضد التهابی ، آپیژنین است ، یک فلاونوئید که بیشتر در شکل گلیکوزیله شده آن ، آپیژنین 7-گلوکوزید (APG) در منابع طبیعی یافت می شود. بابونه به طور عمده به عنوان ضد التهاب و ضد عفونی کننده ، ضد اسپاسم نیز مورد استفاده قرار می گیرد. دارو به شكل پودري ممكن است براي زخم ها و التهاب و سرخی و جوش و بیرون ریزی پوست و عفونت هاي پوستی مانند  زونا به کار  رود. زونا (زونا یک عفونت ویروسی است که باعث ایجاد بثورات دردناک در هر نقطه  از بدن می شود  اما بیشتر اوقات به صورت یک نوار تاول که به سمت چپ یا سمت راست تنه  می پیچد. زونا ناشی از ویروس  واریسلا – زوستر همان ویروسی که باعث آبله مرغان و جوش ها  بواسیر و التهاب دهان ، گلو و چشم ها

می شود.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: اگزما که در کتب پزشکی ایرانی با واژه « قوبا » از آن یاد می شود. علت، خون لطیف حادّ مخلوط به سودای غلیظ یا رطوبت غلیظ و بلغم مالح محتَرَق می باشد. در این بیماری یا ماده خلط خون با ماده خلط صفرا مخلوط می شود و تقریباً به درجه ای می رسد که به ماده سودایی تبدیل شود یا قسمتی از آن به ماده ی سودایی تبدیل می گردد. یا خون با ماده ی بلغم شور مزه ی بورکی در هم می آمیزد، حالت اول نوع خشک و حالت دوم نوع تر آن است که بدیهی است هر چه بدن نیروی دفع قویتر داشته باشد در اندامان خارجی علائم بارزتری نمود می یابد. فرآورده هلسی، اعتدال دهنده اخلاط، لطیف کننده، تحلیل برنده بوده از درمان های موضعی اگزما محسوب میشود و از نشست بلغم ویا سودا در پوست جلوگیری میکنند.

برخی از مهمترین منابع:

1-PubMed/Chemical Constituents and Antioxidant, Anti-Inflammatory and Anti-Tumor Activities of Melilotus officinalis (Linn.) Pall/2018

2-PubMed /Chapter 18Herbal Treatment for Dermatologic Disorders/2011

Sciencedirect/Melilotus: Contribution to wound healing in the diabetic foot/2013

3-PMC/A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile)overview/2016

4-PMC /Chamomile (Matricaria chamomilla L.): An/2014

 

Lavansa TABLET(Lavendera)

Ingredients: Matricaria chamomilla, Melilotus offecinalis

Active Ingredients: Contains coumarin, flavonoids (including apigenin, quercetin, patoltin, and luteolin), steroids and saponins, phenolic acids, fats, uric acid and benzoic acid, caffeic acid, 7-glucuronic acid-lutein, luteolin , Tarpen Bisabolol Forensen, Camazoline

Indications: Itching and rash caused by daytime fever  caused by heat or sun heat and improvement of itchy symptoms of skin diseases)

Dosage and administration: Boil three sachets in two glasses of water for 4minutes and apply on the spot.

Side effects: No side effects have been reported

Recommended tips: First, clean the area of any ointment or other medications, then use this product

Contraindications and precautions: Pregnancy

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: Astragalus hamosus contains coumarin, flavonoids, steroids and saponins, phenolic acids, volatile components, fats, alcohol, uric acid and other chemical compounds, with anti-inflammatory properties. Benzoic acid derivatives also show antioxidant, anti-inflammatory  and anti-tumor activity properties and other medicinal effects. flavonoids and phenolic acids have good antioxidant capacity, indicating that the acid compounds of flavonoids and phenols are the basis of the antioxidant substance Astragalus hamosus. Phenolic acids have anti-inflammatory effects by inhibiting the activity of NO, TNF-α, and IL-6 in RAW264.7 cells caused by LPS, indicating that treatment of edema is associated with Astragalus hamosus. The use of Astragalus extract on the skin and oral or intravenous administration has beneficial effects on improving skin aging and treating pimples. In addition, it improves microcirculation and has anti-inflammatory effects. The German Commission for the Relief of Symptoms such as pain, heaviness, itching and swelling with venous insufficiency confirms the prescription Astragalus Chamomile The chemical compounds of this plant: apigenin, apigenin-7-O-glucoside, caffeic acid, chlorogenic acid, luteolin, and luteolin-7-O-glucoside, terpene bisabolol fransen, camazoline, flavonoids (including apigenin, quercetin, patoltin, and luteolin), and coumarin has anti-inflammatory activities performed by reducing TNF-α production. The effect of Chamomile extract has been studied as mouthwash and has shown that herbal mouthwashes are beneficial because they have antimicrobial and anti-inflammatory properties. As mentioned, the combination of anti-inflammatory effects is apigenin A flavonoid that is mostly found in its glycosylated form, apigenin 7-glucoside (APG) is found in natural resources. Chamomile is mainly used as an anti-inflammatory and antiseptic, antispasmodic and milder  The powder may be used for mild wounds for healing, for skin eruptions, and for infections such as shingles(Shingles is a viral infection that causes a painful rash. Although shingles can occur anywhere on your body, it most often appears as a single stripe of blisters that wraps around either the left or the right side of your torso.Shingles is caused by the varicella-zoster virus — the same virus that causes chickenpox and pimples, for hemorrhoids, and for inflammation of the mouth, throat, and eyes)

 

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: Eczema, which is mentioned in Iranian medical books as “quba”.The cause is a subtle acute blood mixture mixed with concentrated soda or concentrated moisture and burnt saline phlegm. In this disease, either,  the blood sputum with the bile sputum is mixed to the point that it becomes the soda, or part of it becomes a soda Or, the blood  with the phlegm of salty taste is mixed. The first case is the dry type and the second case is the wet type. Obviously, the stronger the repulsive force of the body, the more obvious symptoms appear on the external organs. Nooshdarou  Tosan  Salamat products with the healthy brand, are moderation mixers, softeners, analgesics, and topical treatments, and prevent the formation of phlegm or soda in the skin.

Pharmacological:

1-PubMed/Chemical Constituents and Antioxidant, Anti-Inflammatory and Anti-Tumor Activities of Melilotus officinalis (Linn.) Pall/2018

 

2-PubMed /Chapter 18Herbal Treatment for Dermatologic Disorders/2011 Sciencedirect/Melilotus: Contribution to wound healing in the diabetic foot/2013

 

3-PMC/A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile (chamomile)overview/2016

 

4-PMC /Chamomile (Matricaria chamomilla L.): An/2014

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *