اجزاء فرآورده:       Lepidium sativum  (حُرف یا بذر تره تیزک )

مواد مؤثره: دارای ترکیبات آلکالوئیدی استروئیدی (استرول)،اسیدهای چرب غیر اشباع آلفا ، اسیدهای چرب اشباع نشده ، توکوفرول ها ، آنتی اکسیدان های رایج استئاریک ، اولئیک ، لینولنیک ، آرشیدیک ، پالمیتیک ، بنیک ، بنزیل لیوئوزرئیک ایزوتیووسیانات ، بنزیل سیانید ،، سیتوسترولسها ، پالمتیک استئریک اولئیک لینولنیک اسید، آراشیدیدیک ، لیگنوسریک.

موارد مصرف:   سبب ادرار حیض (حیض آور) می شود. (تقویت تخمدان ؛ تنظیم قاعدگی و قاعده آور.)

مقدار و طریقۀ مصرف: روزانه محتوای 1 ساشه،  با نصف لیوان آب گرم میل شود.

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه: بهتر آن است که کمی عسل اضافه شود. و در موارد حاد احتباس می توان هر 8 ساعت 1-2 ساشه آنرا مصرف نمود.

موارد منع مصرف: منع مصرف در بارداری و شیردهی

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: L. sativum دارای اثرات دارویی مختلفی است: ضد باکتریایی ، فعالیت ضد قارچی ، فعالیت آنتی اکسیدانی ، فعالیت هیپوگلیسمی سیتوتوکسیک ، فعالیت ضد عفونی کننده ، فعالیت ضد فشار خون ، اثر ضد سرطان ، اثرات محافظ شیمیایی داشته و برای تنظیم چرخه قاعدگی استفاده می شود. مصرف دانه LS ، در حالت حاد و مزمن ، بر روی غدد درون ریز تخمک گذاری تاثیر دارد. استرول ها لیپیدهای ساختاری درغشاء اوکاریوت ها هستند و درغشاء سلولهای برخی گیاهان به وفور وجود دارند، این مواد خنثی و نسبتا ًپایدار بوده و بخشی از آنها به ‌صورت آزاد و بخش دیگر به ‌صورت استری شده با اسیدهای چرب پرکربن یافت می‌شوند.استرول‌ها اهمیت بیولوژیکی فراوان دارند، تحت تاثیر اشعۀ ماوراء بنفش، تبدیل به ویتامین D  می‌شوند. علاوه برآن، اسیدهای چرب موجود در فرآورده (اسیداستئاریک، اسیدپالمیتیک، اسیداولئیک، اسیدلینولئیک)  سوخت و ساز استروژن را بهبود بخشیده و به طورقابل ملاحظه ‌ای میزان کلسترول و تری‌گلیسیرید را کاهش  داده و به تعادل استروژن کمک می‌کنند. بی نظمی قاعدگی و سندرم تخمدان پلی کیستیک با مقاومت به انسولین ، فشار خون بالا و دیابت همراه است و مطالعات نشان داده اند که در تمام این موارد می تواند بسیار کمک کننده باشد.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: این فرآورده، با داشتن طبیعت با گرید سه، از نظر گرمی و گرید یک خشکی، می تواند طبع رحم را به سوی بستر مناسب برای بارداری حمایت نماید.

علاوه برآن، این فراورده با داشتن خواص مقطع، ملطف، محلّل، غسّال، اثرات حیض آور، تقویت تخمدان، افزایش میل جنسی، ازبین رفتن عوارض یائسگی و درمان نازایی را از خود نشان خواهد داد. فرآورده ی حیض آور با داشتن این خواص درمانی، اثرات فوق را به نحو بسیار مطلوب ایجاد می نماید.

برخی از مهمترین منابع:

برخی از مهمترین منابع:

1-Research gate/PHYTOCONSTITUENTS, PHARMACOLOGICAL ACTIVITY, AND

MEDICINAL USE OF LEPIDIUM SATIVUM LINN: A REVIEW/2019

2-SciesDirect/ Traditional Persian Medicine and management of metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome/2018

YARABONE SACHET (garden cress )

Ingredients: Lepidium sativum

Active Ingredients: Alpha-linolenic acid, unsaturated fatty acids, tocopherols, common antioxidants stearic, oleic, linolenic ,  Arashidic, Banik, Ligenoseric Benzyl  Isothiocyanate, Benzyl Cyanide, Stroll, Cytosteroles.palmetic stearic oleic linolenic arachidic acid,lignoceric acids

Indications: Causes menstruation. (Ovarian strengthening; menstruation regulation and regularity)

Dosage and administration: Drink the contents of 1 sachet daily with half a glass of warm water.

Side effects: No side effects  have been reported

Recommended tips: It is better to add a little honey. And in acute cases of retention, 1-2 sachets can be consumed every 8 hours.

Contraindications and precautions: Pregnancy and lactation.

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: It has different medicinal effects Antibacterial activity, antifungal activity, antioxidant activity, cytotoxic hypoglycemic activity, antiseptic activity, antihypertensive activity, anticancer effect,  Chemical protective effects,. Used to regulate the menstrual cycle. Increase milk production. (1) Consumption of LS grains, both acute and chronic, on Endocrine glands affect ovulation (1) St sterols are structural lipids at the base of Eukaryote and are abundant in the cell membranes of some plants. These substances are neutral and relatively stable, some of which are found freely and others in the form of esters with high-carb fatty acids. Sterols are of biological importance. Under the influence of ultraviolet radiation, they are converted to vitamin D. In addition, the fatty acids in the product (stearic acid, palmitic acid, oleolic acid, linolenic acid) improve estrogen metabolism and significantly reduce cholesterol and triglyceride levels, helping to balance estrogen balance. Menstrual irregularities and polycystic ovary syndrome are associated with insulin resistance, hypertension, and diabetes, and studies have shown that it can play a therapeutic role in all of these cases.

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: This product, by having a suitable nature in terms of warmth and humidity, puts the uterus in a very favorable condition, and on the other hand, by having the properties or attributes of “cross-section”, “Softener”, “solvent” and “Bathing”, menstrual effects and ovarian strengthening And increase sexual desire, as well as the elimination of menopausal symptoms and infertility treatment.

Pharmacological:

1-Research gate/PHYTOCONSTITUENTS, PHARMACOLOGICAL ACTIVITY, AND

MEDICINAL USE OF LEPIDIUM SATIVUM LINN: A REVIEW/2019

2-SciesDirect/ Traditional Persian Medicine and management of metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome/2018

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *