اجزاء فرآورده:      (پودر ریشه خولنجان) Alpinia galangal  (کتیرا) Astragalus tragacantha

مواد مؤثره: گلیکوزید تلخ شامل: ژانسیا پیکرین و ژانسیا مارین و گلیکوزید ایریدوئیدی و اسانس آلفا پينن، سينئول، لينالول، سزكويي ترپن لاكتون، فلاونوئیدها، فیتواسترول ها، ترپن،کوئرستین،1 استواستامینوکل استات،1-استوکسیژنولوستات،galangal A، Bوgalalanolactone ،3 متیل اتر، کائمپرفرول، ایزوترامنتین، ایزورامنتین، 1-استاتوکسی چاویکول استات.

موارد مصرف:   برای رفع درد های بارد بلغمی و کسر ریاح و رفع قولنج ( درد های بارد بلغمی شامل احساس سستی و کسالت در کل بدن و تمامی علائم غلبه مزاج سرد مانند آبریزش از دهان و منافذ بدن و دردهای روماتیسمی، دردهای سیاتیکی، استخوانی و عضلانی و انواع دیسکوپاتی ها-کسرریاح و رفع قولنج شامل از بین بردن نفخ و درد های کولیکی در قسمت های مختلف بدن)

مقدار و طریقۀ مصرف: هر 8 ساعت 1 عدد قرص میل شود.

عوارض جانبی: در صورت مصرف خارج از دوز درمانی مضر دل و حجاب سینه (قلب و دیافراگم) و مصدع محرورین (سردرد آور برای گرم مزاجان و حبس کننده ادرار).

نکات قابل توصیه: در صورت احساس ناخوشایند (در قلب و بالای شکم و سردرد؛ آب گوشت مرغ یا یک چهارم قاشق چایخوری پودر انیسون یا یک حبه طباشیر روز درمیان همزمان با مصرف فرآورده میل شود و در صورت احساس حبس ادرار یک چهارم قاشق چایخوری گرد کتیرا همزمان با مصرف فرآورده میل شود.) در موارد حاد و شدید بیماری میتوان هر 8 ساعت 2 قرص میل نمود. حداکثر یکماه به طور متوالی مصرف شود.

موارد منع مصرف: درافراد دارای مزاج گرم شدید، بارداری و شیردهی.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: A. officinarum ،  نشان داده شده است كه دارای فعالیتهای ضد التهابی قوی بوده كه می تواند با مهار ROS مرتبط باشد. تولید ROS می تواند باعث آسیب به سلول ها و بافت ها ، فعال شدن استرس اکسیداتیو و تحریک التهاب شود.که منجر به چندین اختلال از جمله بیماری های التهابی ، قلبی عروقی و عصبی می شود که افزایش قابل توجهی در بروز آنها نشان داده شده است.

غربالگری عصاره های حلال A. officinarum بخش زیادی از فعالیتهای مختلف بیولوژیکی را نشان می دهد که شامل آنتی اکسیدان ، ضد باکتری ، ضد التهاب، ضد سرطان ، ضد تکثیر ، مهار آنزیم و همچنین مهار تولید NO است. این ثابت می کند که A. officinarum با ترکیبات شیمیایی فعال زیستی غنی شده است. گالانژین ، ترکیب 5 ، یک فلاونول از فلاونوئیدها ، به نظر می رسد در همه قسمتهای A. officinarum – برگها ، قطعات هوایی و ریزوم تشکیل دهنده غالب است ، و خاصیت

ضد التهابی ، آنتی اکسیدانی و ضد سرطان و همچنین مهار NO تولید و آنزیم ها داراست ترکیبات مشخص شده در این مطالعه

به طور عمده شامل DAH ، فلاونوئیدها ، فیتواسترول ها و ترپن ها هستند. چندین مطالعه

اخیر ترکیبات جدیدی از دیمریک DAH 29 و 30 را گزارش کرده اند که در آن عدم وجود اشباع بتا و اشباع در ساختار مولکولی

آن باشد. واحد α ، β اشباع نشده به عنوان پیوند بین کربن های α و β در حضور گروه کربونیل (= CO) تعریف می شود و اغلب

در طراحی بازدارنده های آنزیم به عنوان یک ماده فعال مورد استفاده قرار می گیرد. آرتریت روماتوئید (RA) یک بیماری

سیستمیک با عوامل مختلفی برای پاتوژنز آن از جمله مسیرهای وابسته به سلول T و سلولهای B در نظر گرفته می شود.

فرآیندهای التهابی و خود ایمنی با انواع سلولهای غیر ایمنی تعامل دارند و در نتیجه  حمله استخوانی و غضروفی ایجاد

می شود. این یافته که سینوویوسیت های synoviocytes مشابه فیبروبلاست از بیماران RA می توانند به غضروف

حمله کرده و آن را از بین ببرد. فعالیت ضد التهابی حاد نشان داد که باعث کاهش حجم ورم در مفاصل تحریک

کاراگینان و جلوگیری از تولید NO در القای LPS می شود. علاوه بر این ، این عصاره خاصیت سرکوب فعالیت های

تورم مزمن ضد روماتیسمی و ضد درد را نشان می دهد.از طرف دیگر ، گیاه کتیرا گون (Astragalus gummifer)

اگرچه به عنوان ماده افزودنی در فرمولاسیون استفاده می شود ، دارای خواص زیر است:تعدیل  سیستم ایمنی و ضد

درد (از طریق سیستم آدرنرژیک) و ضدالتهاب دستگاه تنفسی.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: فرآورده از نظر مزاجی در دوّم گرم و خشک قرار دارد و برای کلّیه ی بیماری های ناشی از غلبه ی مزاج سرد و تر اعم از دردهای روماتیسمی، نفخ، قولنج، صرع بلغمی و … بسیار مفید خواهد بود. این فرآورده لطیف، با معده سازگار و خوراک را هضم می کند.

برخی از مهمترین منابع:

1-Pmc/A Synoviocyte Model for Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis: Response to Ibuprofen, Betamethasone, and Ginger Extract—A Cross-Sectional In Vitro Study/2012

2-Pmc/A Review on the Pharmacological Activities and Phytochemicals of Alpinia officinarum (Galangal) Extracts Derived from Bioassay-Guided Fractionation and Isolation/2017

3-PubMed/Anti-inflammatory, Anti-Nociceptive, and Anti-Psychiatric Effects by the Rhizomes of Alpinia Officinarum on Complete Freund’s Adjuvant-Induced Arthritis in Rats /2009

4-PubMed: Inhibition of nitric oxide synthase has an analgesic effect in chronic pain

Stopik tablet-Galangal

Ingredients: Alpinia galangal , Astragalus tragacantha

Active Ingredients: Bitter glycosides include: Giantsia Picrin and Jansia Marin and Iridoid Glycosides ,Alphapinine Essence, Cineole, Linalool, Cercopine Lactone , Galangin DAH, Flavonoids , Phytosterols, Terpene, Quercetin, 1 acetoacetamiocol acetate, 1-acetoxygenolastate, galangal A, B and galalanolactone, 3 methyl ether ,kaempferol,isorhamnetin,isorhamnetin, 1-acetoxychavicol acetate.

Indications: To relieve bard pain (cold) and reduce wind and colic (phlegm bard pain, including a feeling of lethargy and boredom throughout the body and all the symptoms of cold temper, such as runny mouth and body pores and rheumatic pain, sciatica, bone and muscle pain and Discopathic pain- Improving colic and relieving colic, including eliminating bloating and colic pain in different parts of the body) .

Dosage and administration: Take 1 tablet every 8 hours.

Side effects: In case of overdose  harmful to the heart and chest (heart and diaphragm) Headaches for hot flashes and urinary retention

Recommended tips: In case of discomfort (in the heart and upper abdomen and headache; chicken broth or a quarter teaspoon of anise powder or a teaspoon of Tabasheer every other day should be consumed at the same time as the product, and if you feel urinary retention a quarter teaspoon of tragacanth at the same time as consumption The product should be taken.) In acute and severe cases of the disease, you can take 2 tablets every 8 hours. Consume for a maximum of one month in a row.

Contraindications and precautions: Those who have a hot temper, pregnancy and lactation

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: A. officinarum has been shown to have potent anti-inflammatory activity that may be associated with ROS inhibition. ROS production can damage cells and tissues, activate oxidative stress, and stimulate inflammation. This leads to several disorders, including inflammatory, cardiovascular, and neurological diseases, which have been shown to increase significantly.

Screening of A. officinarum solvent extracts shows a large number of different biological activities, including antioxidants, antibacterials, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-proliferation, enzyme inhibition and NO inhibitory production. This proves that A. officinarum is enriched with bioactive chemical compounds. Galangine, compound 5, a flavonol of flavonoids, appears to be predominant in all parts of A. officinarum – leaves, shoots and rhizomes, and has anti-inflammatory, antioxidant and anti-cancer properties as well as inhibition of NO production and enzymes. The compounds identified in this study mainly include DAH, flavonoids, phytosterols and terpenes. Several recent studies have reported new compounds of dimeric DAH 29 and 30 in which there is a lack of beta saturation and saturation in its molecular structure. The unsaturated α, β unit is defined as the bond between α and β carbons in the presence of the carbonyl group (CO) and is often used as an active ingredient in the design of enzyme inhibitors. Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic disease with various factors for its pathogenesis, including T cell and B cell pathways. Inflammatory and autoimmune processes interact with a variety of non-immune cells, resulting in bone and cartilage attack.The finding that fibroblast-like synoviocytes from

RA patients can attack and destroy cartilage.

Acute anti-inflammatory activity has been shown to reduce the volume of inflammation in the joints by stimulating carrageenan and preventing NO production in LPS induction. In addition, this extract has the property of suppressing chronic anti-rheumatic and analgesic swelling activities.

 

 

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: On the other hand, tragacanth Astragalus gummifer, although used as an excipient in the formulation, has the following properties: modulates the immune system and analgesia (through the adrenergic system) and anti-inflammatory of the respiratory system..

Pharmacological:

Pmc/A Synoviocyte Model for Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis: Response to Ibuprofen, Betamethasone, and Ginger Extract—A Cross-Sectional In Vitro Study/2012

Pmc/A Review on the Pharmacological Activities and Phytochemicals of Alpinia officinarum (Galangal) Extracts Derived from Bioassay-Guided Fractionation and Isolation/2017

PubMed/Anti-inflammatory, Anti-Nociceptive, and Anti-Psychiatric Effects by the Rhizomes of Alpinia Officinarum on Complete Freund’s Adjuvant-Induced Arthritis in Rats /2009

PubMed: Inhibition of nitric oxide synthase has an analgesic effect in chronic pain

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *