(Medicago sativa) پودر بذر یونجه       (Starch) نشاسته        (Honey) عسل

مواد مؤثره: ویتامین های A ، D ، E ، K ، C ، B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، نیاسین، اسید پانتوتانیک، اینوسیتول، بیوتین و اسید فولیک. یونجه همچنین حاوی مواد معدنی زیر است: فسفر، کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر، گوگرد، منیزیم، مس، منگنز، آهن، روی،کبالت، بورون و مولیبدن، فلاونوئیدها، آنزیمهای هضم کننده، ساپونین ها و فیتواسترول ها، آلکالوئیدها، اسیدهای آمینه، کومارین، تریتپن ها، پلی فنول ها، فیتواستروژن ها، کاروتنوئیدها و گزانتوفیلها.

موارد مصرف:   مولد خون صالح( مفید در انواع کم خونی).

مقدار و طریقۀ مصرف: هر6 ساعت 2 عدد قرص با آب نیشکر یا شکر سرخ ( یا به آب عسل رقیق شده ) مصرف نمائید.

عوارض جانبی: تداخلات مهم: وارفارین؛ تداخل شدید با داروی وارفارین دارد و می تواندباعث کاهش اثر وارفارین شود.

تداخلات متوسط: 1)استروژنها 2)داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی همانند آزاتیوپرین،  داکلی زوماب باسی، لیکسی ماب، سیکلوسپورین، مایکوفنلات، تاکرولیموس، سیرولیموس و سایر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 3)قرص های ضدبارداری خوراکی   (4OCP ) داروهایی که در برابر نور حساسیت ایجاد میکنند. 5)ویتامین E.

6)پردنیزون و کورتیکواستروئیدها

تداخل با تستهای آزمایشگاهی: می تواند باعث کاهش غلظت کلسترول شود.

نکات قابل توصیه: در موارد شدید و حاد از بیماری می توان دوز مصرف را در هر 8 ساعت تا 3 عدد افزایش داد، تا اثر مطلوب بدست آید.

موارد منع مصرف: بارداری و شیردهی

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:یونجه یکی از بهترین منابع پروتئین است و منبع غنی از مواد معدنی و همچنین ویتامین ها است. یونجه حاوی ویتامین های ، B12 ، B6 ، B2 ، C ،  B1، A ، D ، E ، K ، نیاسین، اسید پانتوتانیک ، اینوسیتول ، بیوتین و اسید فولیک است. یونجه همچنین حاوی مواد معدنی، فسفر ، کلسیم ، پتاسیم، سدیم ، کلر ، گوگرد، منیزیم، مس، منگنز ، آهن ، کبالت ، بور و مولیبدن نیز می باشد. یونجه از نظر اسیدهای آمینه به خوبی متعادل است و سرشار از کاروتنوئیدها و گزانتوفیلها هستند(ویتامین B12 یک کوفاکتور برای آنزیم متیونین سنتاز است که در تبدیل هموسیستئین به متیونین استفاده می شود. به عنوان محصول جانبی این واکنش ، متیل – TIF به THF تبدیل می شود ، که به واسطه هایی که در سنتز پایه های پیریمیدین DNA استفاده می شود ، تبدیل می شود. در کمبود B12. هموسیستئین را نمی توان به متیونین تبدیل کرد، بنابر این ، متیل THF را نمی توان به THF تبدیل کرد. در نتیجه ، سطح هموسیستئین تجمع می یابد . و پایه های پیریمیدین نمی توانند تشکیل شوند، سنتز DNA را کند می کنند و باعث کم خونی مگالوبلاستیک

می شوند. کم خونی منجر به علائمی مانند خستگی و رنگ پریدگی می شود که معمولا در بیماران کمبود B12 مشاهده می شود. اختلال در سنتز DNA باعث بروز سایر خطوط سلولی به سرعت در حال تکثیر مانند PH می شود. کمبود ویتامین B12 نوعی اختلال جدی است که در صورت عدم درمان می تواند منجر به علائم عصبی . شما شدید شود. یونجه در هنگام از بین رفتن خون به عنوان یک تونیکفر و در هنگام کمخونی استفاده می شود.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: این فرآورده غذای خلط دم و از جنس خون است و در رفع انواع کم خونی موثر می باشد.

برخی از مهمترین منابع:

1-Pmc/The Effects of Medicago Sativa and Allium Porrum on Iron Overload in Rats/2015

2-Pubmed/Effects of Alfalfa Meal on Growth Performance and Gastrointestinal Tract Development of Growing Ducks/2012

3-NCBI /Vitamin B12 Deficiency (Cobalamin)/2019

4-NCBI/Folic Acid/2020

5-Pmc/Evaluation of Antioxidant and Cerebroprotective Effect of Medicago sativa Linn. against Ischemia and Reperfusion Insult/2011

Alfalfa Tabiet(Anti-anemia)

Ingredients: Alpinia galangal , Astragalus tragacantha

Active Ingredients: vitamins A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Panthothanic acid, Inocitole, Biotin, and Folic acid. Alfalfa also contains the following minerals: Phosphorus, Calcium, Potassium, Sodium, Chlorine, Sulfur, Magnesium, Copper, Manganese, Iron, Cobalt, Boron, and Molybdenum, flavonoids, digestive enzymes, , saponins and phytosterols, alkaloids, amino acids, coumarins, triterpenes, triterpenes, polyphenols , phytoestrogens , carotenoids and xanthophylls.

Indications: Useful in anemia.

Dosage and administration: Take 2 tablets every 6 hours with sugarcane juice or brown sugar (or diluted honey water)

Side effects: Important Interactions: Warfarin; It has a strong interaction with warfarin and can reduce the effect of warfarin.

Moderate interactions: 1) Estrogens 2) Immunosuppressive drugs such as azathioprine, Dakli Zumabbass, Lexi Mab, Cyclosporine, Mycophenolate, Tacrolimus, Sirolimus and other immunosuppressive drugs 3) Oral contraceptive pills 4) Drugs that cause photosensitivity. 5) Vitamin E. 6) Prednisone and corticosteroids

Recommended tips: In severe and acute cases of the disease, the dose can be increased to 3 every 8 hours, to achieve the desired effect.

Contraindications and precautions: Pregnancy and lactation

Pharmacological effects and mechanism of action MOA: Alfalfa is one of the best sources of protein and is a rich source of minerals as well as vitamins. Alfalfa contains vitamins A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, pantothanic acid, inocitol, biotin and folic acid. Alfalfa also contains minerals; Phosphorus, calcium, potassium, sodium, chlorine, sulfur, magnesium, copper, manganese, iron, cobalt, boron and molybdenum are also present. Alfalfa is well-balanced in terms of amino acids and is rich in carotenoids and xanthophylls (Vitamin B12 is a cofactor for the enzyme methionine synthase, which is used to convert homocysteine to methionine. As a byproduct of this reaction, methyl-THF is converted to THF). Which is converted by mediators used in the synthesis of pyrimidine DNA bases.In B12 deficiency, homocysteine cannot be converted to methionine, therefore, methyl THF cannot be converted to THF. Homocysteine accumulates, and pyrimidine bases cannot form, slowing DNA synthesis and causing megaloblastic anemia, leading to symptoms such as fatigue and paleness that are commonly seen in B12 deficient patients. Impaired DNA synthesis causes other rapidly proliferating cell lines, such as PMN. Vitamin B12 deficiency is a serious disorder that, if left untreated,

can lead to severe neurological symptoms. A tonic is used when anemia.

 

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: This product is a food for sputum and blood and is effective in eliminating various types of anemia.

Pharmacological:

1-Pmc/The Effects of Medicago Sativa and Allium Porrum on Iron Overload in Rats/2015

2-Pubmed/Effects of Alfalfa Meal on Growth Performance and Gastrointestinal Tract Development of Growing Ducks/2012

3-NCBI /Vitamin B12 Deficiency (Cobalamin)/2019

4-NCBI/Folic Acid/2020

5-Pmc/Evaluation of Antioxidant and Cerebroprotective Effect of Medicago sativa Linn. against Ischemia and Reperfusion Insult/2011

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *