مجوزها و اعتبارات شرکت هلسی

اطلاعات مجوز ها

نام فراورده : ساشه حلبی

خواص درمانی : ضد عفونت زنان

شماره مجوز :6663631653078584

نام فراورده : ساشه سرشوی نخودختمی

خواص درمانی :شوره سر

شماره مجوز :7143896413666289

نام فراورده : بابونه اکلیل الملک

خواص درمانی : خارش و بثورات _کهیر و اگزمای جلدی و بهبود علائم خارش بیماری های پوستی

شماره مجوز : 3905405962121925

نام فراورده : ساشه زبان گنجشک

خواص درمانی :تقویت باء – نیروی جنسی (افزایش قدرت نعوذ ، تقویت قدرت جنسی ، افزایش تعداد اسپرم و افزایش باروری)

شماره مجوز :3845242791324589

نام فراورده : پماد مرهم خیری (ضدشقاق مقعد-موضعی)

خواص درمانی : درمان جهت شقاق انگشتان و مقعد(سایر شقاق در بدن)

شماره مجوز : 1266331128590657

نام فراورده : قرص رطبه

خواص درمانی : مولد خون صالح( مفید در انواع کم خونی).

شماره مجوز : 7906978237825358

نام فراورده : روغن صبرزرد

خواص درمانی : درمان انواع (سردرد های پیشانی و شقیقه ، سردردهای سینوزیتی، میگرن، احتقان و گرفتگی بینی)

شماره مجوز : 9043441059495561

نام فراورده : پمادکراث

خواص درمانی : درمان بواسیر (گرید های متفاوت آن)

شماره مجوز : 7943925699558303

نام فراورده : قیروطی زبد البحر

خواص درمانی : برای درمان هر گونه اگزما، خارش، بیماری های سوداوی حار ، کهیر و حساسیت پوست مناسب است. جهت جرب (گری که با بثورات ریز و خارش همراه است) و قوبا (خشونتی سیاه گاهی سرخ که همراه با خارش در پوست ظاهر می شود.

شماره مجوز : 9020637030310449

نام فراورده : پودرآس

خواص درمانی : بندآورنده خونریزی در زنان

شماره مجوز : 9051081281252785

نام فراورده : قرص استاپیک – خولنجان

خواص درمانی : برای رفع درد های بارد بلغمی و کسر ریاح و رفع قولنج ( درد های بارد بلغمی شامل احساس سستی و کسالت در کل بدن و تمامی علائم غلبه مزاج سرد مانند آبریزش از دهان و منافذ بدن و دردهای روماتیسمی، دردهای سیاتیکی، استخوانی و عضلانی و انواع دیسکوپاتی ها-کسرریاح و رفع قولنج شامل از بین بردن نفخ و درد های کولیکی در قسمت های مختلف بدن)

شماره مجوز : 79100379428906908

نام فراورده : پمادانجدان

خواص درمانی : جهت خنازیر(آماس های ناشی از اخلاط فاسد) جراحات و عرق النساء (دردهای دیسکوپاتی).

شماره مجوز : 4850323218500362

نام فراورده : انیسون

خواص درمانی : دود دادن آن جهت تسکین صداع بارد (سردرد ناشی از غلبه سردی ، ضد سینوزیت ، گرفتگی بینی و سینوسهای ناشی از زکام و سرما خوردگی) و نزولات

شماره مجوز : 8505904447857368

نام فراورده : روغن اگزم استاپ – کدو

خواص درمانی :ناراحتی های پوستی که دارای روند التهابی هستند و حرارت های داخلی و خارجی کلیه ارگان های بدن)

شماره مجوز :8109873184893468

نام فراورده : واروآماس – پودر ختمی

خواص درمانی : ضد خارش و اگزما و ضد ورم روده .

شماره مجوز : 5184235242410241

نام فراورده : قرص سفوف نانخواه

خواص درمانی : جهت تقويت معده و رفع ریاح آن (ضد نفخ معده)

شماره مجوز : 1266331128590657

نام فراورده : قرص لاوانسا – اسطوخودوس

خواص درمانی : مفید در غم و وسواس سوداوی(با علائمی از قبیل اضطراب، دلهره، استرس، دلشوره‌هاي ناگهاني و بسيار شديد، طپش قلب ناشي از اضطراب)

شماره مجوز : 5233398431688966

نام فراورده : روغن مصطکی (ضد دردگوش)

خواص درمانی : رفع انسداد گوش، درمان عفونت گوش میانی، مسکن درد گوش، محلل ریاح گوش.

شماره مجوز :3936976535980147

نام فراورده : قیروطی رقان

خواص درمانی :مانع ریختن مو و موجب روییدن مو (رشدمو)می شود.

شماره مجوز :5693570577788857

نام فراورده : ساشه مورت (ضد خونریزی زنان – خوراکی)

خواص درمانی :برای کنترل و جلوگیری خون حیض مفید می باشد. (و همچنین می توان از این دارو برای بندآمدن خونریزی های مشابه حیض: استحاضه و نفاس غیر طبیعی استفاده شود.)

شماره مجوز :4777441467378437

نام فراورده : قرص برنجاسف (آنتی پارازیت)

خواص درمانی : دفع کننده اقسام كرم های دستگاه گوارش

شماره مجوز : 5520233369363907

نام فراورده : ساشه یارابون – حرف(نام سابق :لوف-خوراکی)

خواص درمانی :تسبب ادرار حیض (حیض آور) می شود. (تقویت تخمدان ؛ تنظیم قاعدگی و قاعده آور.)

شماره مجوز :2703097750226779

نام فراورده : قرص فراسیون- سعال

خواص درمانی : ضد سرفه های رطوبی و تنقیه ریه

شماره مجوز :  در حال اخذ مجوز