آب به خودی خود مغذی نیست بلکه گوهری است که غذای تناول شده را رقیق می کند وبه هضم وجذب آن دربدن کمک می رساندتا به درون رگ ها راه پیدا کند وتا موقع خارج شدن از بدن همراه غذااست.

آب خالص ، سرد وتراست ودلیل گرمی یاسردی آن این است که مثلابه علت نزدیکی به آتش یاگرمی هوا،گرم می شود.

وظیفه وکاراصلی آب،ترکردن وسرد کردن است.

انواع آب ها:

آب ها از حیث گوهر وجوهرهاصلی یکی هستندولی به وسیله آمیزه های خارجی وکیفیت هایی که برآنها وارد می شود.تغییرحالت می دهند.

رطوبت وتری آب باران ازدیگرآب ها ، بیشتر است زیرا باران هیچ عامل زمینی برآن تاثیر نداشته است.

ونکته اینکه آب باران زمستانی از تابستانی خالص تراست.

باران بهاری که بارعد وبرق همراه باشد لطیف می باشد.

برای نگهداری آب باران باید آن را جوشاند .

مصرف آب سردبرای عصب ها ،معده وکبد زیان آور بوده وباع غلبه سردی می گردد.

همچنین کسانی که بیماری سکته قلبی .مغزی.مفصلی.نقرس.رعشه.صرع.استسقاءوفلج دارند مصرف آب سرد برایشان ممنوع می باشد.

آب هایی که از معادن هستندهریک طبع همان معدن را دارد.مثال آب معدن آهن داری یون آهن می باشد.

مصرف آب تلخ باعث اسهال می شود.

مصرف آب شور،خشک کننده تن وچربی می باشد که برای بدن بسیارمضرمی باشد.

آب غلیظ یاکدر،سنگ مثانه وانسدادراایجادمی کند.

بهترین آب ها در چشمه هایی است که از خاک آزاد (خالص) می جوشدوآن خاک محصور نشده باشد.

وهمچنین چشمه ای که ازسنگ بیرون می آید.

بهترین آب ها ،آبی است که چشمه اش درسمت شرق ودارای آب زلال باشدوهمچنین درزیر کوه های خاکی جریان یابد.

بعداز آن بهترین آب ،آن است که به سمت شمال جریان دارد.

آبی که به سوی جنوب ومغرب در حرکت است نامطلوب می باشدواگر باد جنوب نیز برآن بورزد نامطلوب تر می شود.

بهترین راه نگهداری واستفاده از آب کوزه های سفالی فاقدلعاب می باشد.

بخصوص آبی که از کوزه تراوش می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *