اجزاء فرآورده:    Heracleum persicum (میوه انجدان (گلپر))   ،    Sesamum indicum  (روغن کنجد)   ،   Beeswax (موم زنبور عسل )

مواد مؤثره: فورانوکومارین، اسید پالمیتیک، ترپن ،اوژنول، سینول ، Linalool، اولئیك ، لینولئیك، لیگنان ها (سسامین ، آسارینین ، سسامولین و كنجدول)، اسیدهای چرب اشباع نشده (پالمیتی ، استئاریک ، و غیره)

موارد مصرف: جهت خنازیر(آماس های ناشی از اخلاط فاسد) جراحات و عرق النساء (دردهای دیسکوپاتی).

مقدار و طریقۀ مصرف: بسته به وسعت موضع مقداری از پماد را بر محل مالیده و محل درد را گرم نگه دارید.

عوارض جانبی: ندارد.

نکات قابل توصیه: 2 بار در روز، هر نوبت 20 دقیقه با به کارگیری سشوار(حرارت بخشی موضعی) و روغن اندام مورد نظر را ماساژ داده سپس با یک پارچه کاملا موضع را گرم نگه دارید طول مدت درمان تا به دست آوردن نتیجه مطلوب می باشد.

موارد منع مصرف: بارداری

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر: بیماری های روماتولوژیک مانند استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، کمر درد، فیبرومیالژی (ویژگی اصلی فیبرومیالژی درد منتشر در بافت نرم است که معمولا با جملاتی نظیر سوزش، خارش و … بیان می‌شود. درد ممکن است در گردن، پشت، سینه، بازوها و پاها حس شود. بعلاوه بیماران ممکن است از خشگی صبحگاهی، خستگی، اختلالات خواب یا سردرد شاکی باشند. بیماری‌های شایع همراه شامل سندرم روده تحریک پذیر، سندرم خستگی مزمن، افسردگی و اضطراب، سردرد مزمن، آلرژی‌های دارویی متعدد، سندرم پیش از قاعدگی است)  بسیار شایع هستند و داروهای صناعی موجود در درمان این بیماری ها، اثر بخشی کم و عوارض نامطلوب قابل توجهی دارند.  در حالیکه گیاهان دارویی به علت وجود مواد موثر طبیعی و همراه بودن این مواد موثره با مواد دیگر، تعادل بیولوژیک ایجاد کرده و از انباشته شدن مواد دارویی در بدن و ایجاد عوارض جانبی جلوگیری می کنند. از میوه های H.persicum  به عنوان یک عامل کشنده درد استفاده شده است. با توجه به مشكلات شناخته شده فرآيندهاي ضد التهابي راديكال هاي آزاد ، بنظر مي رسد كه حداقل بخشي از اثرات ضد التهابي اسانس و عصاره هيدروالكلي ميوه هاي H. persicum ممكن است به آنزيم هاي آنتي اكسيداني فورانوكومارين هاي خاص آنها نسبت داده شود. عصاره هیدروالکلی H.persicum حاوی یک فورانوکومارین به نام Sphondin است که اثر مهاری بر بیان IL-1 بتا ناشی از سیکلواکسیژناز -2 نشان داده است. همچنین نتایج مطالعات نشان داد که استفاده از روغن کنجد موضعی برای کاهش شدت درد و کاهش فراوانی NSAID های دریافت شده، موثر است. روغن کنجد حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده (پالمیتین ، استئاریک ، اسیدهای اولئیک و لینولئیک و غیره) است. لیگنان ها (سسامین ، آسارینین ، سسامولین و سسامول) و گاما توکوفرول مسئولیت تسکین درد را به عهده دارند. چندین مطالعه نشان داد که اسیدهای چرب باعث کاهش سطح پروستاگلاندین ها و لکوترین ها می شوند و بنابراین باعث اثرات کاهش درد توسط اسید پالمیتین می شوند. که  برای تسکین درد لیگنانی، مانند سزامین توصیف شده اند. اسیدهای چرب امگا 6 در رشد طبیعی نقش مشابهی با امگا 3 دارند و باعث کاهش درد مفاصل ، آرتریت روماتوئید و آرتروز می شوند. این اسیدهای چرب در بدن ، پاسخ التهابی را کاهش می دهد که خود عامل کاهش درد است.

اثر  فارماکولوژیک دارو از منظر مبانی طب سنتی: ا در فن سوم از فنون چهارگانه ی طب اسلامی که به بررسی امراض اعضای بدن می پردازد، در ذیل درد اندامان ظاهری بدن، بیماری هایی نظیر درد پشت، درد تهیگاه، درد مفاصل، عرق النساء را مطرح می نماید.در اتیولوژی این قبیل دردها، صرف نظر از علل آناتومیکی (ناهنجاری ها، بدشکلی ها، پارگی ها، دیس پلازی) و محیطی (خستگی مفرط، جماع مفرط، و..) و بیماری زمینه ای (اختلال در سیستم ادراری، تناسلی، تنفسی)؛ سوءمزاج و خلط فاسد عهده دار تشکل بیماری است. از سرد مزاجی وتجمع خلط بلغم خام ، درد پشت و تهیگاه عارض می گردد اما علت درد مفاصل، عرق النساء به ترتیب اولویت؛ بلغم همراه صفرا، بلغم خام، خلط خونی، خلط صفراوی، و به ندرت سودا. اگر خلط خام در بدن جمع شود و طبیعت بدن آن را پاکسازی نکند یا توسط دارو پاکسازی نشود و خلط به مفاصل وارد شود درد مفاصل حتمی است. که در این صورت ادرار رقیق خواهد بود و خلط های مسبب درد مفاصل اکثرا مواد زائد و بی مصرف در هضم دوم و سوم خواهد بود. درمان در طب سنتی با توجه به علل است شامل:  موضعی، خوراکی بیشتر با جنبه ی پاکسازی مثلا استفاده از مسهل ها و رگ زدن (فصد).

برخی از مهمترین منابع:

-1 Pmc/The Effects of Topical Sesame (Sesamum indicum) Oil on Pain Severity and Amount of Received Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Patients With Upper or Lower Extremities Trauma/2015

2-Researchgate/ Chemistry, pharmacology and medicinal properties of Heracleum persicum Desf. Ex Fischer: A review/2015

 

 

Golpar ointment

Ingredients: Heracleum persicum , Sesamum indicum  , Beeswax

Active Ingredients: Furanocoumarins‎, Palmitic acid, terpene, Eugenol, cineole, cineole, Palmitic acid, Stearic acid, Linoleic acid, lignans (sesamin, asarinin, sesamolin and sesamol), Prostaglandins and leukotrienes

Indications: Anti-inflammatory due to rotten humours and various types of wounds and sciatica (anti-discopathy)

Dosage and administration: Depending on the size of the local, apply a small amount of ointment & keep the sore spot warm.

Side effects: No specific side effects have been reported.

Recommended tips: It is best to massage the desired limb twice a day for 20 minutes each time using a hair dryer and oil, then keep the position completely warm with a cloth. The duration of the treatment until the desired result is obtained.

Contraindications and precautions: Pregnancy

Pharmacological effects and mechanism of action MOA Rheumatological diseases such as osteoarthritis, rheumatoid arthritis, low back pain, fibromyalgia (the main feature of fibromyalgia is pain spread in soft tissue, which is usually expressed with phrases such as burning, itching, etc. Pain may be in the neck, back, chest, arms, etc. In addition, patients may complain of morning sickness, fatigue, sleep disturbances, or headaches. Common comorbidities include irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, depression and anxiety, chronic headaches, multiple drug allergies, and premenstrual syndrome. ) Are very common and the artificial drugs available in the treatment of these diseases have low efficacy and significant adverse effects. While medicinal plants, due to the presence of effective natural substances and the combination of these active ingredients with other substances, create a biological balance and prevent the accumulation of drugs in the body and prevent side effects.

The fruits of H.persicum have been functionally used as a traditional drug as a pain killer. Based on well known involvement of free radicals ininflammatory processes, it seems that at least a part of anti-inflammatory effects ofthe essential oil and hydroalcoholic extract of H. persicum fruits may be attributed to their antioxidant constituent sespecially furanocoumarins. Hydroalcoholic extract of H.persicum contains a furanocoumarin named Sphondinwhich has shown inhibitory effect on IL-1 beta-inducedcyclooxygenase-2 expression .Sincethis enzyme has a key role in pain and inflammation, itmay explain the observed effects of Some terpene compounds such as eugenol, cineol andlinalool have anaesthetic, muscle relaxant and inhibitory Our results showed that application of topical sesame oil is effective to reduce pain severity and decrease the frequency of received NSAIDs It is known that sesame oil has a high content of unsaturated fatty acids (palmitic, stearic, oleic and linoleic acids), lignans (sesamin, asarinin, sesamolin and sesamol) and gamma-tocopherol responsible for pain relief Several studies indicated that fatty acids reduce the levels of prostaglandins and leukotrienes and thus decrease the pain Palmitic acid .In addition, lignans such as sesamin have been described to relieve pain .  Omega-6 fatty acids play a similar role to omega-3s in normal growth and reduce joint pain, rheumatoid arthritis and osteoarthritis. These fatty acids in the body reduce the inflammatory response, which reduces pain

Pharmacological effect of this product from the perspective of traditional medicine: In the third technique of the four techniques of Islamic medicine, which examines the diseases of the organs of the body, under the pain of the external organs of the body, diseases such as back pain, joint pain, joint pain, sciatica. In the etiology of such pain, Regardless of the anatomical causes (abnormalities, deformities, tears, dysplasia) and environmental (excessive fatigue, excessive sexual intercourse, etc.) and underlying disease (disorders of the urinary, genital, respiratory system); Bad temperament and rotten sputum are responsible for the organization of the disease. Cold sputum and the accumulation of raw phlegm sputum, back pain and nausea are common, but the cause of joint pain, sciatica, respectively, priority; Mucus with bile, raw phlegm, bloody sputum, biliary sputum, and rarely soda. If the raw sputum accumulates in the body and the nature of the body does not clear it or is not cleaned by the medicine and the sputum enters the joints, joint pain is inevitable. In this case, the urine will be dilute and the sputum will cause joint pain, mostly waste products and useless in the second and third digestion. Treatment in traditional medicine, depending on the cause, includes: topical, oral, more with a cleansing aspect, such as the use of laxatives, with the razor blade of some vessels (Venesection)

Pharmacological:

1-Pmc/The Effects of Topical Sesame (Sesamum indicum) Oil on Pain Severity and Amount of Received Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Patients With Upper or Lower Extremities Trauma/2015

 

2-Researchgate/ Chemistry, pharmacology and medicinal properties of Heracleum persicum Desf. Ex Fischer: A review/2015

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *