اجزاء اصلی فرآورده:

شوید Ferula Assa Foetida ـ کنجد Sesamum indicum

مواد مؤثره:

کنجد: روغن وکولین وفیتین و گلوبولین وسزامین ویک آمینو اسید بنام آرژینین وجود دارد در روغن کنجد 70 تا 80 درصد از گلیسیریدهای چرب مایع نظیر اولئیک اسید ولینولئیک اسید ومقداری اسیدهای چرب جامد نظیر پالمتیک اسید واستاریک اسید وجود دارد کتاب معارف گیاهی ج 1ص 372

روغن کنجد 75 تا 80 درصد از گلیسریدهای چرب مایع اولئیک و لینولئیک و15 در صد از گلیسریدهای چرب جامد (پالمتیک ،استئاریک وآراشیدیک )یک درصد لسیتین وغیره است از روغن کنجد ماده ای بنام سزامین نیز بدست می آید. گیاهان دارویی ج 3 ص474

شوید: در دانه شوید وجود تانن ویک ماده رزینی ویک اسانس روغنی فرار متشکل از لیمونن وکتون وآنتول Anethole ،وکاروون Carovon وجود دارد.فلاندرن Phellandrene در برگ شوید وجود دارد . لیمونن Limonen از مواد موثره اصلی می باشند . برگ شوید سرشار از بتاکاروتن ، پتاسیم و آهن می باشد . میوه شوید دارای 5/2 تا 4 درصد اسانس می باشد که مقدار آن براساس منطقه جغرافیایی و فصل تغییر می کند و تا 7/7 درصد هم می رسد. قسمت اعظم اسانس میوه شوید، دـ کارن، لیمونن و آلفافلاندرن است که هر سه حدود 90 درصد اسانس را شامل می شوند. ترکیبات دیگر میوه شوید عبارتند از: دیلانوزید، کومارین‌ها، کامپفرول و ترکیب 3ـ گلوکورونیده آن، وی سنین، میریستیسین و سایر فلاوونوئیدها، اسیدهای فنلی، پروتئین(حدود 16 درصد)، چربی (حدود 15ـ 10 درصد. اسانس سر شاخه هوایی شوید که از سر شاخه تازه آن به روش تقطیر با بخار آب به دست می‌آید، شامل 28 تا 45 درصد ترکیبات کتونی مانند کارون می ‌باشد که بر اساس فصل محصول ‌برداری متفاوت است. ریشه گیاه شوید نیز دارای اسانس است که 95 درصد اسانس ریشه را آلفا ـ بتاپینن تشکیل می دهد . معارف گیاهی ج1ص155 )

آنتول Anethole  ،کاروون Carovon،فلاندرن Phellandrene ،لیمونن Limonen از مواد موثره اصلی می باشند . برگ شوید سرشار از بتاکاروتن ، پتاسیم و آهن می باشد .  میوه شوید دارای 5/2 تا 4 درصد اسانس می باشد که مقدار آن براساس منطقه جغرافیایی و فصل تغییر می کند و تا 7/7 درصد هم می رسد. قسمت اعظم اسانس میوه شوید، دـ کارن، لیمونن و آلفافلاندرن است که هر سه حدود 90 درصد اسانس را شامل می شوند.

ترکیبات دیگر میوه شوید عبارتند از: دیلانوزید، کومارین‌ها، کامپفرول و ترکیب 3ـ گلوکورونیده آن، وی سنین، میریستیسین و سایر فلاوونوئیدها، اسیدهای فنلی، پروتئین(حدود 16 درصد)، چربی (حدود 15ـ 10 درصد).

اسانس سر شاخه هوایی شوید که از سر شاخه تازه آن به روش تقطیر با بخار آب به دست می‌آید، شامل 28 تا 45 درصد ترکیبات کتونی مانند کارون می ‌باشد که بر اساس فصل محصول ‌برداری متفاوت است. ریشه گیاه شوید نیز دارای اسانس است که 95 درصد اسانس ریشه را آلفا ـ بتاپینن تشکیل می دهد.

موارد مصرف:

براي انواع دردهاي استخواني ـ عضلاني ـ ديسك ـ سياتيك ـ نيرو و گرمي بخش.

مقدار و طریقه مصرف:

هر 12 ساعت 20 دقيقه با به كارگيري سشوار و روغن، اندام مورد نظر را ماساژ داده سپس با يك پارچه كاملاً نرم موضع را گرم نگهداريد.

عوارض جانبی و موارد منع مصرف:

عوارض جانبی ندارد مگراینکه درمواردی خاص ایجاد حساسیت نماید.

نکات قابل توصیه:

اگر محل درد قبل از بستن پارچه با سشوار حرارت داده شود بهتر است برای به دست آمدن نتیجه بهتر، قرص ویاحب گیاهی خولنجان به همراه آن پودر سداتیو و روغن ضددرداستخوان (ب کمپلکس) مصرف شود.)

 محصولات مکمل:

پماد ضددرداستخوان

قرص ویاحب گیاهی خولنجان.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *